Blubito

 

Blubito AG е утвърдена швейцарска софтуерна компания, основана през 2009 г. от
изключително опитни и мотивирани професионалисти. 
Тя разполага със собствен развоен център и devAcademy в гр. София.

От основаването на компанията се занимаваме с разработка и имплементиране на
модерни и надеждни софтуерни решения за водещи в бизнеса клиенти и партньори. 
Имаме значителен принос в устойчивата реализация на важни международни IT проекти. 

 

Разработваме прецизен софтуер, прилагайки иновативни технологии

Разработка
на софтуер

Разработка на
SharePoint-базиран
софтуер

SCRUM
консултиране

Автоматизирано
тестване

Ние се ползваме с доверието на  най-известните компании
в Германия и Щвейцаря.

Професионалните резултати се постигат в професионална работна среда

При непрекъснат ежегоден растеж, днес Blubito AG има 20 щатни служители.

15 от тях са старши софтуерни разработчици, ситуирани в офиса ни в гр. София.

Човек е мотивиран, когато е в хармония и комфорт – това мото следваме ние

Офис в центъра
на гр. София

Приятна обстановка &
ергономична среда

Модерно
оборудване

Приятелски
и приветлив екип

Професионализмът е въпрос на култура – нашата корпоративна култура

Коректност

Лоялност

Колегиалност

Екипен дух

Екип. Обучение. Отговорност.
Ние работим  и поемаме отговорност за всички функции и процеси, необходими за нашата дейност. В развойния ни център в гр. София работят подбрани щатни IT-експерти, които са под директно ръководство на германския проект мениджмънт.

Нашата Blubito devAcademy гарантира на служителите ни  различни възможности за допълнителна специализация и сертифицирането им. Така се постига гарантирано качество
с възможност за перманентно съвместяване на спектъра ни от услуги с потребностите на
нашите клиенти.